Sep 5, 2013

बर्दियाली प्रतिनिधि गजल सङ्रह; सम्पादकीय

The Editorial of the book is being published...... wait.....
=======================
पुस्तक : बर्दियाली प्रतिनिधि गज़ल
प्रकाशक : बर्दियाली साहित्य मन्च, बर्दिया
सम्पादक : श्रेष्ठ समनश्री
ISBN : ९७८-९९३७-२-४४९३-०