Aug 22, 2011

गजल--हारेँ ...

भ‘कै प्रित उन्ले, लुकाएर हारेँ ।
वसन्तै नआई, दुखाएर हारेँ ।।

नढाँटी सविस्तार्, उनै सामु मैले
मनैका कुरा सब्, फुकाएर हारेँ ।

सजाई सधैँ नै, बगैचा मनैले
झरेका सबै मुल्, सुकाएर हारेँ ।

जिताई उनैको, दिई घात पीडा
र तर्वार मैले, उठाएर हारेँ ।

सुवासै बिना के, फुली फूल होला
त्यसै मुल्य सारा, चुकाएर हारेँ ।।

( मुतकारिब फऊलुन् मा )