Jul 22, 2011

बजारमा उपलब्ध छ-अब बजारमा ............
==================================================================


अब बजारमा ............
=======================
पुस्तक : बर्दियाली प्रतिनिधि गज़ल
प्रकाशक : बर्दियाली साहित्य मन्च, बर्दिया
सम्पादक : श्रेष्ठ समनश्री
आवरण : खगेन्द्र लिम्बु
ISBN : ९७८-९९३७-२-४४९३-०