Apr 29, 2011

मुक्तक

केही  लिनु  छ ।
केही  दिनु  छ ।
भाव विनिमयमा,
केही पोखिनु छ ।।