Apr 3, 2011

मुक्तक

अस्ती उठौ भन्यो ।
हिजो जुटौ भन्यो ।
जनमत लुटेर गयो,
आज लुटौँ? भन्यो ।।