Mar 15, 2011

गजल


सम्झिन  लायक  छैनन्,  कुरा कतिपय ।
बोलीमा  गायक  छैनन्,  छुरा कतिपय ।।


नबजाऊ डम्फु यहाँ, कोही कसैको विश्वासमा,
आफन्तै  सहायक   छैनन्,  लुरा  कतिपय ।


अन्धो रेटाइमा आफै, रेटिएर के पाउछौ ?
हृदयका नायक  छैनन्,  शुरा  कतिपय । ।