Feb 7, 2011

केही हाइकु

केही हाइकु

1.
प्यास भरियो
धरातल भास्सिँदा
तप्प आकाश !!